UTBILDNING

Utbildning är ett viktigt område! För närvarande satsar vi på att ha en sjuksköterska i utbildning till distriktssköterska, vidareutbildning inom diabetesområdet och handledarutbildning för läkare. Självklart finns fortlöpande fortbildning inom olika områden.

Genom Järna Akademi anordnas även fortbildningskurser i antroposofisk medicin för våra medarbetare.