OM OSS

Vidar Vårdcentral drivs av Stiftelsen Vidarkliniken som också driver Vidar Rehab. Det är en idéburen stiftelse utan vinstsyfte. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, se 1177 VårdguidenHela familjen är välkommen!

Stiftelsen Vidarkliniken har som ändamål att möjliggöra vård, utbildning och forskning med en integrativ antroposofisk inriktning. På Vidar Vårdcentral erbjuder vi därför skolmedicinsk behandling och för patienter som så önskar även kompletterande terapier.