OM OSS

Vidar Vårdcentral drivs av Stiftelsen Vidarkliniken som är en idédriven stiftelse utan vinstsyften. Stiftelsen Vidarkliniken har som ändamål att möjliggöra vård, utbildning och forskning med integrativ, antroposofisk inriktning. Stiftelsen har avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Se 1177 VårdguidenHela familjen är välkommen!

För patienter som så önskar erbjuder vi också, efter läkarbedömning, kompletterande behandlingar i enlighet med den antroposofiska terapiinriktningen, som utgår från en bredare syn på sjukdom och hälsa och som är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ, komplementär hälso- och sjukvård i Europa. Det senaste inom allmänmedicin kompletteras då med andra former av terapier samt naturläkemedel. Den integrativa antropsofiska vården bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.