TRYGG HEMSJUKVÅRD MED SAMMA SKÖTERSKA VARJE VECKA

En del av Vidar Vårdcentrals patienter har behov av vårdinsatser i hemmet. Här är det en stor fördel att sköterskan och patienten har en bra relation. Det ger en viktig och hälsofrämjande trygghet och kontinuitet, anser Anu Tulinen som är distriktssköterska på vårdcentralen.

Vidar Vårdcentral ger basal hemsjukvård för de patienter som man, efter en särskild bedömning, ser har behov att detta. Det kan gälla under en kortare period, men är oftare mer långvarigt. Många som får hemsjukvård är äldre, men även yngre patienter kan ha det här behovet.

PERSONLIG KONTINUITET GER TRYGGHET

Den basala hemsjukvården kan exempelvis handla om att hjälpa med medicinering, ge injektioner, lägga om sår med mera. Det här ger samtidigt också en mänsklig kontakt och trygghet som inte ska underskattas. Här menar Anu Tulinen att det är viktigt av flera skäl att patienterna får möta samma person varje gång och inte en mängd olika personer. Den kontinuiteten tycker hon Vidar Vårdcentral lyckas bra med.

– Vi är en liten hemsjukvårdsgrupp, vi känner våra patienter och de känner oss. Det gör att vi utöver de gängse vårdinsatserna samtidigt kan ge en trygghet och en hälsofrämjande kvalitet i våra besök. Utan den tryggheten tror jag patienterna kan bli sjukare. Vid våra hembesök pratar vi inte bara om sjukdomarna med våra patienter, utan också om livet och det som kan vara positivt i livet. Det är givande för båda parter att arbeta så, berättar Anu.

Hon tycker det är bra att hemsjukvårdsgruppen är liten. Det blir mer personligt än vid större patient- och personalgrupper, där det blir mer rotation och mer diffust. Att ha kontinuerliga relationer med patienterna har även flera rent praktiska fördelar. Det underlättar betydligt att veta hur patienten vill ha det och att känna till bakgrunden osv.

– Många som har behov av hemsjukvård orkar inte med att berätta detta om och om igen för nya personer. Om man har inarbetade relationer med patienterna blir det även lättare att hantera situationer när det kör ihop sig tidsmässigt. Vi kan, när det behövs, skynda på extra utan att det blir dåligt för patienten, säger Anu.

Man skulle kunna tro att det är svårt att tidsmässigt få ihop de 8-10 besök på alltifrån 5 minuter till en timme vardera och omkring 15 mil i bil som det ofta kan bli en vanlig dag. Men nej, det löser sig alltid, säger Anu, och en god hjälp är just att man har kontinuitet i relationerna med patienterna. Även om det kör ihop sig ibland känner hon överlag att hon kan göra ett bra jobb för patienterna.

Anu tycker att det är viktigt med fysisk beröring i kontakten med patienterna. Det är en hälsofrämjande mänsklig kontakt. Jag har mina händer och vill arbeta på det sättet, säger hon. Att bära både plasthandskar och munskydd vid hembesöken, som hon ibland ser inom hemtjänsten, tycker hon känns främmande och ger konstiga signaler. Man kan tvätta händerna och även använda handsprit. Men ibland behövs förstås även handskar.

Det är viktigt att de patienter som har behovet också får hemsjukvård, anser Anu. Vissa kan helt enkelt inte ta sig till vårdcentralen.

– Det är också så att utan hemsjukvård skulle många patienter få lägga sina allra sista krafter på att planera och ta sig till vården, och därmed inte orka med annat mer positivt i livet.

Vad tycker du är roligast i ditt arbete?
– Alla möten med människor. Det känns också bra att få vara en regelbunden och trygg punkt för patienterna, säger Anu Tulinen.