KVALITET OCH UTVÄRDERING

Avtalet om husläkarverksamhet och basal hemsjukvård innebär att vi regelbundet rapporterar olika kvalitetsindikatorer till landstinget och att landstinget årligen genomför patientenkäter. Resultaten publiceras och man kan se hur man ligger till i jämförelse med andra vårdcentraler. Vi har dessutom ett eget systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Om du som patient har förslag på förbättringar eller vill klaga på något kan du logga in på www.vardgivarguiden.se