KVALITET OCH UTVÄRDERING

Avtalet om husläkarverksamhet och basal hemsjukvård innebär att vi regelbundet rapporterar olika kvalitetsindikatorer till landstinget och att landstinget årligen genomför patientenkäter. Resultaten publiceras och man kan se hur man ligger till i jämförelse med andra vårdcentraler. Det gäller t.ex. patientnöjdheten där vi ligger på plats 1 när det gäller bemötande.

Det gäller också t.ex. förskrivning av läkemedel. Antibiotika skall undvikas om de inte är absolut nödvändiga och där vi också ligger på plats 1 med lägst förskrivning i Södertälje kommun. Se: www.vardgivarguiden.se; www.gups.se; www.ndr.nu.

Vi har ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. I år skall det handla om att utveckla vårt omhändertagande av patienter med diabetes.