JOURNALSYSTEM

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare som används inom Stockholms läns landsting. Detta innebär att vi ingår i så kallad sammanhållen journalföring.

Det innebär att den du söker vård hos har möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare – landsting, kommuner och privata vårdgivare. Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov.

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Detta gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Dessutom kan du välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att dessa tas bort. Du kan däremot inte spärra uppgifter för dina barn.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.