VÄLKOMMEN TILL VIDAR VÅRDCENTRAL

Vi är inriktade på att lyssna på patientens upplevelse och behov som grund för en flexibel och individuell behandling för hela familjen. Vården präglas av ett nära omhändertagande och högt patientinflytande. För patienter som så önskar erbjuder vi kompletterande behandlingar i enlighet med den antroposofiska terapiriktningen. I samarbete med Vidar Rehab finns även tillgång till fysikaliska och konstnärliga terapier. Syftet är att utifrån en bredare syn på hälsa och sjukdom ge utrymme för en djupare läkningsprocess. Vårdfilosofin utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ medicin i Europa. Patienten skall känna sig omhändertagen och få stöd i en läkningsprocess som omfattar de kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdom. Vi erbjuder vård enligt avtal med Stockholms Läns Landsting för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.