VÄLKOMMEN TILL VIDAR VÅRDCENTRAL

Vi erbjuder vård enligt avtal med Region Stockholm för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård inklusive psykosociala insatser. Vi inriktar oss på ett flexibelt, individuellt och nära omhändertagande för hela familjen med högt patientinflytande.