VÄLKOMMEN TILL VIDAR VÅRDCENTRAL

Vi erbjuder vård enligt avtal med Stockholms Läns Landsting för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Vi inriktar oss på ett flexibelt, individuellt och nära omhändertagande för hela familjen med högt patientinflytande, där patientens upplevelse och behov utgör grunden för val av behandling.

För patienter som så önskar erbjuder vi också kompletterande behandlingar i enlighet med den antroposofiska terapiriktningen, som utgår från en bredare syn på sjukdom och hälsa och är den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ, komplementär medicin i Europa och där traditionella skolmedicinska behandlingar kompletteras med andra former av terapier samt naturläkemedel.

All vård på Vidar vårdcentral bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du kan läsa mer om antroposofisk vårdfilosofi här.